In Ấn Thiết Kế bao thư

 

IN NHANH
BAO THƯ 22cm x 12cm

Số lượng Đơn giá Thời gian in
100 cái 2,500 1 - 3 tiếng
200 cái 2,200 2 - 3 tiếng
300 cái 2,000 2 - 3 tiếng
400 cái 1,800 4 - 6 tiếng
500 cái 1,600 4 - 6 tiếng
> 500 cái Giá SL nhiều bên dưới
Giấy Fort 100gsm
Thành phẩm bao thư đã bế dán
(Tùy chọn thêm: nắp dán sẵn keo 2 mặt)

IN NHANH
BAO THƯ 16cm x 23cm (A5)
Số lượng Đơn giá Thời gian in
100 cái 2,800 1 - 3 tiếng
200 cái 2,400 2 - 3 tiếng
300 cái 2,200 2 - 3 tiếng
400 cái 2,100 4 - 6 tiếng
500 cái 1,900 4 - 6 tiếng
Giấy Fort 100gsm
Thành phẩm bao thư đã bế dán
(Tùy chọn thêm: nắp dán sẵn keo 2 mặt)

IN NHANH
BAO THƯ 25cm x 35cm (A4)
Số lượng Đơn giá Thời gian in
100 cái 3,500 2 - 4 tiếng
200 cái 3,200 2 - 4 tiếng
300 cái 3,000 4 - 5 tiếng
400 cái 2,800 8 - 10 tiếng
500 cái 3,000 8 - 10 tiếng
Giấy Fort 120gsm
Thành phẩm bao thư đã bế dán
(Tùy chọn thêm: nắp dán sẵn keo 2 mặt)

Tư Vấn & Đặt Hàng

Zalo 1: 0933 66 55 68

Zalo 2: 0902 980 498

Zalo 3: 0903 355 300

Zalo 4: 0902 717 255

  

 
Sản phẩm chất lượng - Nâng cao cạnh trang - Tạo nên thương hiệu