(*) Khi đặt in các doanh nghiệp cung cấp cho IN SÀI GÒN những giấy tờ như sau:

1/ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
    (Có xác nhận của phường, xã... trong 06 tháng gần nhất)

2/ Giấy đăng ký mã số thuế.
    (Có xác nhận của phường, xã... trong 06 tháng gần nhất)

3/ Có 2 trường hợp khi đi đặt in:
    - Nếu là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp phải có CMND photo, cung cấp 01 lần duy nhất.
     (Có xác nhận của phường, xã... trong 06 tháng gần nhất)
    - Nếu là nhân viên doanh nghiệp phải có CMND photo và giấy giới thiệu của doanh nghiệp, cung cấp 01 lần duy nhất.
     
(Có xác nhận của phường, xã... trong 06 tháng gần nhất)

4/ Hợp đồng đặt in hóa đơn được ký bởi người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền.
    (Kèm bản sao giấy ủy quyền)

5/ Đối với công ty mới thành lập hoặc thành lập dưới 12 tháng phải cung cấp
    giấy xác nhận "Đủ điều kiện được in hóa đơn" do cơ quan thuế trực thuộc cấp.

6/ Nếu thiết kế mẫu hóa đơn có logo của doanh nghiệp; thì phải cung cấp file gốc của logo theo file của phần mềm PDF, AI, Corel X5, JPG phân giải cao...
   (IN SÀI GÒN có nhận thiết kế lại logo của doanh nghiệp theo file hình ảnh).

*Các bản sao còn lại đều được ký bởi người đại diện theo pháp luật và đóng dấu công chứng sao y bản chính của công ty.
*Mục "1/ - 2/ - 3/" là những giấy tờ bắt buộc theo quy định của BỘ TÀI CHÍNH và CHI CỤC THUẾ TPHCM.

Ghi chú: Khách hàng có thể fax giấy phép ĐKKD qua cho IN SÀI GÒN linh động làm hợp đồng và thiết kế mẫu trước, các giấy tờ trên có thể bổ sung khi ký hợp đồng.


QUY TRÌNH ĐẶT IN HÓA ĐƠN

Bước 1:
 - Điền thông tin của khách hàng vào form thông tin đặt in tải  Tại đây
 - Fax hoặc Email giấy phép kinh doanh cho IN SÀI GÒN kèm theo file logo (File gốc phần mềm PDF, AI, Corel X6, hình độ phân giải cao...) và "Thông tin đặt in" để IN SÀI GÒN thiết kế mẫu, làm hợp đồng và biên bản thanh lý.

Bước 2IN SÀI GÒN sẽ gởi lại 03 bộ hóa đơn in mẫu đã thiết kế. Khách hàng sẽ ký duyệt thông tin trên 02 bộ mẫu, 02 bản hợp đồng và 02 biên bản thanh lý (IN SÀI GÒN đã ký sẵn).

Bước 3: Khách gởi lại cho IN SÀI GÒN các giấy tờ sau:
        1/ Một bộ hóa đơn mẫu đã ký duyệt thông tin.
        2/ Một bản hợp đồng đã ký và đóng dấu.
        3/ Thanh toán 50% giá trị hợp đồng bằng tiền mặt hoặc ủy nhiệm chi (nếu chuyển khoản).
        4/ Cung cấp các giấy tờ bắt buộc theo mục (*)

Bước 4: IN SÀI GÒN giao hàng theo số lượng, thời hạn trên hợp đồng cùng với phiếu thu 50% còn lại và xuất hóa đơn VAT 100% giá trị hợp đồng cho quý khách ngay khi thu đủ tiền.

Bước 5Khi giao hàng quý khách sẽ thanh toán cho IN SÀI GÒN 50% còn lại và gởi cho nhân viên giao hàng 01 biên bản thanh lý đã ký.

Lưu ý: Nếu khi giao hàng quý khách chưa giao biên bản thanh lý hoặc chưa bổ sung đầy đủ các giấy tờ theo mục (*), thì nhân viên giao hàng vẫn sẽ giao hàng và thu 50% còn lại (có phiếu thu). Nhưng IN SÀI GÒN sẽ giữ lại hóa đơn VAT cho đến khi quý khách bổ sung đầy đủ các giấy tờ nêu trên. Sau đó hóa đơn VAT sẽ được gởi cho quý khách qua đường bưu điện.

 
 
Sản phẩm chất lượng - Nâng cao cạnh trang - Tạo nên thương hiệu