In hoá đơn gói sản phẩm nhiều màu, có logo công ty, mẫu mã đa dạng. Tell: 0903 355 300.

- Biểu thị màu sắc bắt mắt, dễ nhận dạng hóa đơn của Danh nghiệp với hình ảnh được in 4 màu chất lượng cao.

- Quảng bá hình ảnh nhận diện của Doanh nghiệp đến đối tác một cách tốt nhất.

- Nâng cao thương hiệu và sự yên tâm đến đối tác của Doanh nghiệp với việc sử dụng hoá đơn mang tính đặc trưng, thương hiệu, chống giả,...  HÓA ĐƠN 1 MÀU TUỲ CHỌN


  HÓA ĐƠN 2 - 3 MÀU


  HÓA ĐƠN HƠN 3 MÀU
 
Sản phẩm chất lượng - Nâng cao cạnh trang - Tạo nên thương hiệu