Hóa đơn GTGT - M003
Hóa đơn GTGT - M003
 
Thứ hai, 26/05/2014 14:19

Mã số
Kích thước

Quy cách

M003
: [200 x 280] mm
: 01 quyển 50 số

Loại giấy
Màu giấy
Thành phẩm

: Carbonless/ Fort
: Trắng đầu, Hồng giữa, Xanh cuối
: 
Đóng kim cấn răng cưa/ Dán keo gáy


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sản phẩm chất lượng - Nâng cao cạnh trang - Tạo nên thương hiệu