Hóa đơn GTGT - M006
Hóa đơn GTGT - M006
 
Thứ hai, 26/05/2014 14:30

Mã số
Kích thước

Quy cách

M006

: [200 x 280] mm
: 01 quyển 50 số

Loại giấy
Màu giấy
Thành phẩm

:
 Carbonless/ Fort
: Trắng đầu, Hồng giữa, Xanh cuối
: 
Đóng kim cấn răng cưa/ Dán keo gáy


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sản phẩm chất lượng - Nâng cao cạnh trang - Tạo nên thương hiệu